cabecera cuadrada

Codeseda

 

CODESEDA (14–01–01)

Misa na Igrexa de Codeseda ás 12 con motivo da apertura do Ano Cultural dedicado á Xosé Manuel Cabada Vázquez,

organizado pola Concellaría de Cultura.